Lớp tập huấn người có uy tín năm 2014

Trong 2 ngày 17 và 18/4/2014 Phòng dân tộc huyện phối hợp với Ban dân tộc tỉnh đã tổ chức lớp tập huấn người có uy tín năm 2014 cho 155 người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện. Dự và chỉ đạo lớp tập huấn có ông Hoàng Nguyễn Việt – Phó Ban dân tộc tỉnh, Bà La Thị Huyền – UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện, ông Nông Thanh Trần – UVBTV, Chủ tịch UBMTTQ huyện, ông Trương Khánh Tuân – UVBTV, Trưởng Ban dân vận Huyện ủy .

Tham gia lớp tập huấn  những người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện đã được lãnh đạo Ban dân tộc, phòng chính sách dân tộc tỉnh truyền đạt một số nội dung khái quat chung về người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, Một số vấn đề cơ bản quản lý nhà nước về công tác dân tộc và hệ thống cơ quan quản lý nhà nước về công tác dân tộc; Thực hiện cuộc vận động” Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với tham gia xây dựng nông thôn mới; Các chính sách dân tộc đang triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh Bắc Kan như: chương trình 135 giai đoạn II, chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số; chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt; các chính sách đặc thù trong Chương trình giảm nghèo bền vững; công tác phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số; công tác phòng chống âm mưu thủ đoạn, lợi dụng dân tộc, tôn giáo để thực hiện chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam, phương pháp tuyên truyền, vận động đối với đồng bào dân tộc thiểu số… Ngoài ra, tại lớp tập huấn những người có uy tín còn được tìm hiểu về tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình và những biểu hiện vi phạm pháp luật của Dương Văn Mình và đồng bọn, để từ đó tuyên truyền trong cộng đồng hiểu và xóa bỏ tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình.

      Thông qua đợt tập huấn này sẽ giúp cho những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện phát huy tốt vai trò của mình, là người trực tiếp tuyên truyền, phổ biến những nội dung lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, góp phần xây dựng khu dân cư ngày càng vững mạnh, từng bước xóa đói, giảm nghèo, cải thiện đời sống của người dân.