Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội

Sáng 15/9/2014, Hội LHPN tỉnh phối hợp với Hội LHPN huyện tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội cho 41 học viên là Chi hội trưởng các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Với thời gian 01 ngày, các học viên sẽ được giới thiệu một số chuyên đề về nghiệp vụ công tác Hội như: Đảng Cộng sản Việt Nam – Người tổ chức và lãnh đạo nhân dân giành những thắng lợi vĩ đại; giới thiệu Luật phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Hôn nhân gia đình và Luật hòa giải; một số nghiệp vụ công tác đối với cán bộ Hội phụ nữ cơ sở; hệ thống tổ chức Hội LHPN Việt Nam và Phong trào thi đua, công tác thi đua khen thưởng; hệ thống chính trị và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay… Qua lớp, tập huấn lần này nhằm giúp cho các chi hội trưởng nắm vững về nghiệp vụ công tác Hội. Từ đó có điều kiện tiếp tục đẩy mạnh hoạt động nghiệp vụ công tác Hội phụ nữ ở cơ sở ngày càng tốt hơn.