LỜI PHÁT BIỂU BẾ MẠC KỲ HỌP THỨ MƯỜI BA HĐND HUYỆN KHÓA XIX

Kính thưa:  – Kính thưa các vị đại biểu HĐND huyện;
                   – Thưa toàn thể kỳ họp,thưa toàn thể các bậc cử tri

Sau một ngày rưỡi làm việc nghiêm túc, dân chủ và với tinh thần trách nhiệm cao kỳ họp thứ mười ba HĐND huyện khóa XIX đã hoàn thành nội dung, chương trình làm việc đề ra.
Tại kỳ họp này, HĐND huyện đã tập trung thảo luận để đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh của huyện 6 tháng đầu năm, bàn và thống nhất quyết định nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2020.
Đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng 6 tháng đầu năm 2020, HĐND huyện nhận định:
Trong 6 tháng đầu năm 2020, mặc dù điều kiện thời tiết diễn biến bất thường, dịch bệnh diễn biến phức tạp, đặc biệt là dịch bệnh Covid- 19… tác động không nhỏ đến phát triển kinh tế – xã hội, cũng như ảnh hưởng đến đời sống nhân dân. Nhưng dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng; sự giám sát của HĐND; sự điều hành của lãnh đạo UBND các cấp; sự phối hợp của UB MTTQ và các đoàn thể; sự nỗ lực lao động sản xuất của đồng bào các dân tộc trong huyện, tình hình kinh tế – xã hội huyện Bạch Thông đã đạt được những kết quả nhất định: các chỉ tiêu cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra như một số cây trồng như cây lúa vụ xuân đạt 102,8%KH, cây Ngô xuân đạt 101,2%KH, tổng sản lượng lương thực vụ xuân đạt 10.239,5/10.065,8 tấn đạt 101,7% KH, nuôi trồng thủy sản đạt 109,4%KH…; thu ngân sách đạt 50% KH; chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới được quan tâm thực hiện, hết năm 2019 huyện có thêm 01 xã đạt chuẩn NTM; công tác văn hóa – xã hội được quan tâm chỉ đạo thường xuyên; công tác phòng chống dịch bệnh, đăc biệt là dich Covid- 19 được thực hiện nghiêm túc, vệ sinh an toàn thực phẩm được đảm bảo; chế độ chính sách đối với các đối tượng chính sách, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội được quan tâm giải quyết. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Việc triển khai thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết số 855 của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội đảm bảo đúng theo hướng dẫn và quy định của cấp trên.
Bên cạnh những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm vẫn còn nhiều tồn tại như: Một số chỉ tiêu cây trồng không đạt kế hoạch; tình hình tai tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp, bệnh dịch tả Châu Phi diễn biến phức tạp khó lường; công tác chỉ đạo, điều hành của một số phòng, ban, chính quyền cơ sở chưa thật sự quyết liệt. Sự phối hợp công tác giữa các ngành, đơn vị địa phương chưa thực sự chặt chẽ, hiệu quả chưa cao. Việc cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý, giải quyết công việc tại một số địa phương, đơn vị còn hạn chế.
Để phát huy những kết quả đã đạt được, góp phần triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND huyện, thay mặt Thường trực HĐND tôi đề nghị các cơ quan, đơn vị ngay sau kỳ họp này quan tâm thực hiện tốt một số công việc sau đây:
Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ mùa đảm bảo khung thời vụ; tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi đặc biệt bệnh dịch tả lợn Châu Phi; triển khai công tác tiêm phòng định kỳ cho đàn gia súc, gia cầm; tăng cường công tác chăm sóc, quản lý và bảo vệ rừng, tăng cường chỉ đạo công tác thu ngân sách, phấn đấu thu ngân sách đảm bảo hoàn thành kế hoạch được giao. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn, thực hiện Chương trình MTQG XD NTM, phấn đấu đến hết năm 2020 xã Dương Phong đạt NTM, xã Quang thuận đạt NTM nâng cao theo kế hoạch. Thực hiện có hiệu quả các Chương trình, dự án và các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện đời sống nhân dân.
Triển khai thực hiện tốt công tác tuyển sinh vào các lớp đầu cấp, chuẩn bị các điều kiện, cơ sở vật chất cho năm học 2020-2021. Quan tâm chất lượng khám, chữa bệnh; chủ động công tác phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch bệnh Covid- 19. Thực hiện tốt công tác quản lý các hoạt động văn hóa, thể thao. Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; quan tâm giải quyết kịp thời chế độ, chính sách cho các đối tượng; tích cực trong công tác phòng chống tệ nạn xã hội…
Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý và giải quyết công việc. Nâng cao tinh thần trách nhiệm thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Tăng cường kiểm tra công vụ tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.
Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Thực hiện tốt việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật phòng, chống tham nhũng lãng phí. Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, chủ động phòng chống các loại tội phạm không để đột xuất, bất ngờ.
Thưa toàn thể kỳ họp!
Thực hiện chương trình làm việc, HĐND huyện đã xem xét các báo cáo của UBND huyện, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự và báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND huyện về các báo cáo trên theo luật định.
Tại kỳ họp HĐND huyện đã quyết định thông qua 14 Nghị quyết, cụ thể:
Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2019;
Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2021.
Nghị quyết bổ sung kế hoạch vốn đầu tư trung hạn giai đoạn 2016- 2020 (nguồn vốn ngân sách địa phương);
Các Nghị quyết về chủ trương đầu tư nhà văn hóa xã Lục Bình, Nhà Đa năng, nhà Hiệu bộ trường tiểu học và THCS Mỹ Thanh.
Nghị quyết miễn nhiệm Phó trưởng Ban Pháp chế và thành viên của Ban đối với bà Nguyễn Minh Hằng;
Nghị quyết miễn nhiệm Phó trưởng Ban Kinh tế – xã hội đỗi với ông Lê Hoàng Dưỡng;
Nghị quyết miễn nhiệm CT UBND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016- 2021 đối với ông Nông Quốc Dũng.
Nghị quyết cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016- 2021 đối với ông Nông Quốc Dũng và bà Nguyễn Thị Kim Ngân.
Nghị quyết miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016- 2021 đối với ông Lộc văn Kiện và ông Doanh Thăng Trường.
Nghị quyết xác nhận kết quả bầu CT UBND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Đinh Quang Hưng.
Nghị quyết kỳ họp thứ mười ba HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
Ngoài ra HĐND huyện đã xem xét Thông báo của UB MTTQ huyện về công tác xây dựng chính quyền, tổng hợp ý kiến của cử tri trước kỳ họp thứ 13. Các nội dung này đã được Thường trực HĐND huyện chuyển đến các cơ quan liên quan xem xét, trả lời. Kết quả sẽ được báo cáo với cử tri tại các buổi TXCT và kỳ họp tiếp theo.
Thưa toàn thể kỳ họp!
Kỳ họp thứ 13 HĐND huyện đã thành công tốt đẹp. Thay mặt HĐND huyện, tôi trân thành cám ơn sự đóng góp tích cực của cử tri, của UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, các ngành, các cấp, các vị đại biểu HĐND huyện. Xin trân trọng cảm ơn các vị đại biểu HĐND tỉnh, lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện, Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND các xã, thị trấn, phóng viên Báo Bắc Kạn, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông đã đến dự, theo dõi và đưa tin kỳ họp.
Sau kỳ họp này, đề nghị các vị đại biểu HĐND huyện báo cáo kết quả kỳ họp trước cử tri và phát huy vai trò trách nhiệm của người đại biểu trong hoạt động giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật của nhà nước và thực hiện Nghị quyết của HĐND.
Thay mặt Thường trực HĐND huyện, xin cảm ơn và chúc các vị đại biểu HĐND huyện, các đại biểu cùng toàn thể cử tri, nhân dân trong toàn huyện lời chúc sức khỏe, hạnh phúc.
Tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ 13 HĐND huyện khoá XIX.
Xin trân trọng cảm ơn./.