Liên hoan các Đội văn nghệ tuyên truyền cơ sở tỉnh Bắc Kạn lần thứ I, năm 2020

0

Xem nội dung chi tiết tại đây

kèm lịch trình hoạt động chi tiết của Liên hoan