LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH GIÁM SÁT CHUYÊN ĐỀ TẠI LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN BẠCH THÔNG

Chiều 14/11/2023, đoàn công tác Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Kạn đã có buổi giám sát kết quả thực hiện kế hoạch, chỉ tiêu, nhiệm vụ và việc tự chấm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn năm 2023 tại Liên đoàn Lao động huyện Bạch Thông.

toàn cảnh buổi giám sát

Tại buổi giám sát, Liên đoàn Lao động huyện đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023. Ngay sau Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện đã kịp thời xây dựng và ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn huyện Bạch Thông lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028; các Quy chế hoạt động, Chương trình công tác toàn khóa của Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra và phân công nhiệm vụ cho các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra để triển khai thực hiện; Công tác kiểm tra, giám sát được Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra quan tâm triển khai thực hiện nghiêm túc. Kết quả, ngay sau đại hội nhiệm kỳ 2023-2028, Liên đoàn Lao động huyện đã kiểm tra, giám sát được 09 đơn vị. Hồ sơ kiểm tra thiết lập cơ bản đầy đủ, đúng quy định; việc tiếp nhận, lưu trữ các văn bản chỉ đạo của cấp trên đầy đủ, đúng quy định; chấp hành chế độ thông tin báo cáo các hoạt động Công đoàn kịp thời.

Tại đây, đoàn công tác Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong triển khai thực hiện nhiệm vụ của Liên đoàn Lao động huyện và đề nghị đơn vị khẩn trương khắc phục để hoạt động công đoàn ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả hơn.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện đã tiếp thu những ý kiến của đoàn, đồng thời cảm ơn đoàn công tác đã chỉ ra những tồn tại hạn chế, đây cũng là dịp hỗ trợ giúp Liên đoàn lao động huyện Bạch Thông làm tốt hơn trong thời gian tới.

Qua hoạt động giám sát – nhằm góp phần thực hiện tốt hơn nữa vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, nhất là trong công tác chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh./.

Hoàng Sim