Liên đoàn lao động huyện tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho công đoàn cơ sở

Sáng nay, ngày 26/11/2013, Liên đoàn Lao động huyện tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn cho các đồng chí là uỷ viên BCH LĐLĐ huyện, uỷ viên UBKT liên đoàn lao động huyện, Chủ tịch, phó Chủ tịch và các đồng chí cán bộ công đoàn cơ sở trực thuộc, công đoàn cơ sở phối hợp chỉ đạo của huyện.

 LĐLĐ huyện tổ chức Hội nghị tập huấn công tác Công đoàn cho Công đoàn

cơ sở năm 2013

      Tham dự tập huấn, hơn 100 học viên đã được tiếp thu nội dung của các chuyên đề như công tác tài chính công đoàn cơ sở (CĐCS) bao gồm: những quy định chung về tài chính, tài sản công đoàn cơ sở, nội dung thu, chi tài chính công đoàn và công tác quản lý tài chính công đoàn; chuyên đề về tổ chức và hoạt động của ủy ban kiểm tra công đoàn; nội dung phương pháp hoạt động của cán bộ công đoàn cơ sở.

       Với điều kiện cán bộ làm công tác công đoàn cơ sở, công đoàn phối hợp chủ yếu là kiêm nhiệm, thường xuyên có sự thay đổi về bộ máy do chính sách luân chuyển cán bộ, chất lượng hoạt động của các CĐCS còn hạn chế thì việc tập huấn nâng cao nghiệp vụ, trang bị phương pháp, kỹ năng tổ chức công tác công đoàn cho cán bộ công đoàn cơ sở là hết sức cần thiết, giúp các cán bộ làm công tác công đoàn vận dụng tổ chức tốt các hoạt động công đoàn tại đơn vị, cơ sở, đồng thời cũng là giải pháp nhằm góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở trên địa bàn huyện./.