Liên đoàn Lao động huyện tổ chức Hội nghị sơ kết

Vừa qua, Liên đoàn Lao động huyện tổ chức Hội nghị sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015.

Trong 6 tháng đầu năm các cấp công đoàn trong huyện đã phát huy tốt vai trò, chức năng của tổ chức công đoàn trong việc tuyên truyền, vận động; quan tâm chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động; tổ chức thăm hỏi, động viên đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau dài ngày, mắc bệnh hiểm nghèo. Tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến người lao động. Đội ngũ cán bộ, CNVCLĐ năng động sáng tạo, có ý thức trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Bên cạnh những kết quả đạt được còn một số tồn tại đó là công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc kiểm tra, đôn đốc cơ sở có lúc chưa được thường xuyên. Sự phối hợp giữa chuyên môn và công đoàn chưa được chủ động.

Trong 6 tháng cuối năm các cấp công đoàn tiếp tục quan tâm chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động; đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn; phối hợp thực hiện kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tổ chức tốt việc bình xét thi đua và tổng kết công đoàn năm 2015 và một số nhiệm vụ quan trọng khác./.