Liên đoàn Lao động huyện tổ chức Hội nghị giao ban công tác Công đoàn quý I năm 2014

Ngày 04 tháng 4 năm 2014, tại hội trường Khối Dân huyện Bạch Thông, Liên đoàn Lao động huyện đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác Công đoàn quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2014. Dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Trong quý I năm 2014, các cấp Công đoàn trong huyện đã bán sát kế hoạch hoạt động của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện và nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế của đơn vị. Các đơn vị Công đoàn cơ sở đã tổ chức các hoạt động thiết thực, đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, vận động đoàn viên tích cực học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Phối hợp tốt với thủ trưởng cơ quan, đơn vị quan tâm chăm lo đời sống tinh thần cho cán bộ, công nhân viên chức, người lao động. Tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước, tham gia các hoạt động xã hội cho cán bộ, đoàn viên công đoàn. Phối hợp làm tốt việc kiểm tra, giám sát thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến công nhân viên chức – người lao động trên địa bàn…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm như: Công tác lãnh đạo chỉ đạo của một số Công đoàn cơ sở có lúc chưa được sát sao, hoạt động chưa hiệu quả. Việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của một số Công đoàn cơ sở chưa chủ động, kịp thời, các nội dung hoạt động chưa sát với thực tế của cơ quan, đơn vị. Công tác phối hợp giữa tổ chức công đoàn với cơ quan, đơn vị chưa thường xuyên.

Tại Hội nghị, các Công đoàn cơ sở tập trung trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp trong việc tổ chức hoạt động công đoàn, đồng thời thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm trong quý II năm 2014 như: Các Công đoàn cơ sở tích cực tuyên truyền, phổ biến về Bộ Luật lao động, Luật Công đoàn, phòng chống HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội… trong cán bộ, công nhân viên chức, người lao động. Tuyên truyền vận động cán bộ, công nhân viên chức, người lao động tham gia ủng hộ các loại quỹ nhân đạo, từ thiện do các cấp phát động và làm tốt công tác chăm lo đời sống tinh thần cho cán bộ, đoàn viên Công đoàn. Phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc như: 39 năm ngày giải phóng Miền nam (30/4), 128 năm ngày Quốc tế lao động (01/5), 124 năm ngày sinh Bác Hồ (19/5) và hưởng ứng “Tháng công nhân” (tháng 5) năm 2014. Tổ chức kiểm tra tài chính Công đoàn đồng cấp và kiểm tra việc thực hiện điều lệ Công đoàn Việt Nam. Chỉ đạo Công đoàn ngành Giáo dục huyện tổ chức chấm điểm, đánh giá xếp loại và xét khen thưởng công đoàn có thành tích trong năm học 2013 – 2014.