LỄ PHÁT ĐỘNG THU GOM VỎ BAO, GÓI THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT VÀ RÁC THẢI NHỰA TẠI XÃ LỤC BÌNH

Sáng 24/5/2023, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Cục trồng trọt và Bảo vệ thực vật, quản lý chất lượng phối hợp với UBND huyện và UBND xã Lục Bình tổ chức Lễ phát động thu gom vỏ bao, gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng và rác thải nhựa năm 2023.

 Toàn cảnh lễ phát động

Tại lễ phát động, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã phổ biến tác hại của rác thải thuốc, bao bì thuốc bảo vệ thực vật đối với môi trường sống, sức khỏe con người, đồng thời kêu gọi các tổ chức, cá nhân cùng chung tay bảo vệ môi trường thông qua việc nâng cao ý thức và hành động cụ thể. Tuyên truyền, hướng dẫn “4 đúng” trong sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và hướng dẫn cách xử lý thu gom gồm: Đúng thuốc; đúng lúc; đúng nồng độ và liều lượng; đúng cách. Tuyên truyền xây dựng mô hình “Cánh đồng không bao gói thuốc bảo vệ thực vật” hoặc “Nói không với bao bì, vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng”…

Các đại biểu và hội viên Hội phụ nữ và nông dân đã tiến hành thu gom phân loại rác tại cánh đồng thôn Nà Nghịu và thôn Bắc Lanh Chang.

Sau lễ phát động các đại biểu và hội viên Hội phụ nữ, Hội nông dân đã tiến hành thu gom phân loại rác tại cánh đồng thôn Nà Nghịu và thôn Bắc Lanh Chang. Năm 2023, huyện Bạch Thông phấn đấu đưa xã Lục Bình về đích nông thôn mới, xã hiện mới đạt 14/19 tiêu chí. Thông qua lễ phát động giúp người dân thay đổi tư duy, nâng cao nhận thức trong việc phân loại, xử lý rác thải để từng bước giữ gìn môi trường an toàn, hoàn thành tiêu chí NTM đề ra, góp phần thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt tại nguồn” trên địa bàn giai đoạn 2023 – 2025./.

Ngọc Diệp