Lễ mít tinh Ngày Môi trường thế giới, ra quân hưởng ứng xây dựng nông thôn mới

0