LỄ KHAI MẠC TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2022

Chiều ngày 30/9/2022, tại xã Tân Tú UBND huyện Bạch Thông đã tổ chức khai mạc “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2022. Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Thanh Hà – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Duy Luân – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện.

Đồng chí Nguyễn Duy Luân – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời được phát động hàng năm nhằm phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc, làm cho mỗi người dân, mỗi dòng họ, mỗi cộng đồng dân cư thấy được tầm quan trọng của việc học tập suốt đời. Năm 2022, Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời phát động từ ngày 1/10 đến ngày 7/10 với chủ đề “Thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ học tập suốt đời sau đại dịch Covid 19” nhằm động viên, khích lệ và nhắc nhở mọi người dân nhận thức rõ vai trò quan trọng của chuyển đổi số trong thời đại 4.0. Đặc biệt, trong giai đoạn đất nước đang phải đối mặt với đại dịch COVID-19, việc khai thác, phát huy tối đa ưu thế của công nghệ số để chuyển đổi hình thức học tập không chỉ tạo cơ hội cho mỗi người tiếp cận, thích ứng với nhiều phương pháp học tập mới trên internet để phục vụ nhu cầu học tập suốt đời, học tập mọi nơi, mọi lúc của người dân.

Tại buổi lễ, đại diện các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức, trường học, cá nhân trong và ngoài huyện đã ủng hộ xây dựng Quỹ Khuyến học của huyện…/.

Đào Kiên