LỄ HỘI LỒNG TỒNG XÃ ĐÔN PHONG

Ngày 29/01/2023, tức ngày 08 tháng giêng âm lịch xã Đôn Phong đã tổ chức lễ hội Lồng tồng xuân Qúy Mão năm 2023.

 Trò chơi bịt mắt đâm bù nhìn được bà con tham gia rất nhiệt tình

 Lễ hội được tổ chức nhằm gửi gắm những mong ước, cầu cho mưa thuận gió hòa, cây lúa dưới ruộng, củ sắn trên nương luôn luôn tốt tươi, mang lại thật nhiều no ấm.

Lễ hội Lồng tồng xã Đôn Phong gồm có 2 phần: phần lễ và phần hội. Phần lễ chủ yếu là cúng tế trời đất và thần nông, xin ban cho con người khoẻ mạnh, mưa thuận, gió hoà, cây cối tốt tươi, mùa màng bội thu, nhà nhà no ấm, đầy đủ lợn, gà và thóc lúa, ngô đầy ruộng.

Ngay sau phần lễ là phần hội với nhiều hoạt động văn hoá, thể thao như: đẩy gậy, tung còn, kéo co, bóng chuyền hơi, cầu lông và hoạt động văn nghệ với sự tham gia của đông đảo quần chúng Nhân dân. Những trò chơi trong lễ hội thể hiện nét đẹp truyền thống phong phú, gắn với tập tục văn hoá lâu đời của đồng bào các dân tộc trên địa bàn.

Hội Lồng tồng là dịp để bà con Nhân dân trong xã giao lưu, học hỏi, góp phần nâng cao tinh thần đoàn kết các dân tộc, thể hiện tài năng nghệ thuật và thể thao; giữ gìn bản sắc và truyền thống văn hoá tốt đẹp; tạo không khí vui tươi, phấn khởi, thúc đẩy phong trào thi đua lao động sản xuất với quyết tâm giành nhiều thắng lợi trong năm 2023.

Đào Kiên