Lễ công bố thôn Nà Cà xã Quân Hà đạt chuẩn nông thôn mới