LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU ĐỘNG CÁN BỘ CÔNG AN CHÍNH QUY ĐẢM NHIỆM CÁC CHỨC DANH CÔNG AN XÃ.

Ngày 25/02/2020 Công an tỉnh phối hợp với UBND huyện Bạch Thông tổ chức Lễ công bố Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn về việc điều động cán bộ công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã. Dự Lễ Công bố có Đại tá Dương Văn Tính – Giám đốc Công an tỉnh, các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện.

 Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh, Thường trực Huyện ủy trao Quyết định, tặng hoa chúc mừng các đồng chí được điều động.

Trong đợt công bố này, có 25 cán bộ chiến sỹ công an chính quy được Giám đốc Công an tỉnh điều động giữ chức vụ trưởng, phó, công an viên thường trực của 09/14 xã, thị trấn của huyện Bạch Thông gồm xã Quân Hà, Tân Tú, Dương Phong, Mỹ Thanh, Đôn Phong, Cao Sơn, Vũ Muộn, Vi Hương và thị trấn Phủ Thông. Với việc chính quy hóa lực lượng Công an xã, thị trấn sẽ góp phần từng bước xây dựng lực lượng Công an gần dân, sát dân trong công tác và chiến đấu, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Đại tá Dương Văn Tính –  Giám đốc Công an tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm ổn định bộ máy, chủ động tham mưu để sớm triển khai Công an chính quy xuống các xã còn lại. Đối với các đồng chí Công an chính quy được điều động cần phát huy trách nhiệm, học hỏi kinh nghiệm, tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương theo chức năng nhiệm vụ, thường xuyên bám nắm địa bàn phòng ngừa và đấu tranh hiệu quả các loại tội phạm, ổn định an ninh trật tự trên địa bàn…/.