LỄ CẤP SẮC CỦA NGƯỜI DAO TIỀN XÃ ĐÔN PHONG ĐƯỢC CÔNG NHẬN LÀ DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ CẤP QUỐC GIA

Vừa qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ra Quyết định công nhận và đưa vào danh mục Di sản văn hóa Phi vật thể quốc gia: tập quán xã hội tín ngưỡng – lễ cấp sắc của người Dao Tiền xã Đôn Phong.

 Lễ cấp sắc của người Dao Tiền xã Đôn Phong được công nhận và đưa vào danh mục Di sản văn hóa Phi vật thể quốc gia.

Từ lâu, người Dao Tiền tại xã Đôn Phong đều duy trì phong tục cấp sắc, nghĩa là đặt tên âm cho người con trai. Đây là nghi lễ nhằm đánh dấu sự trưởng thành của nam giới về mặt sinh lý cũng như xã hội… Lễ cấp sắc người Dao Tiền là minh chứng về sự hình thành và phát triển của người Dao Tiền nói riêng với các nghi lễ cúng gọi hồn, gọi mùa, các bài múa mang đậm giá trị nghệ thuật.

Xã Đôn Phong có gần 600 hộ dân, trong đó có 60% là đồng bào dân tộc Dao. Ngoài những nét văn hóa truyền thống còn lưu giữ thì cấp sắc là hoạt động mà cộng đồng nơi đây rất coi trọng. Theo quan niệm của người Dao Tiền, người con trai khi đủ 12 tuổi trở lên đều phải làm lễ cấp sắc, có nghĩa là đặt tên âm (pháp danh), cấp đèn, binh mã để minh chứng sự trưởng thành. Trường hợp chưa được cấp sắc thì người nam giới không được tham gia vào các hoạt động quan trọng của dòng tộc, gia đình hay các nghi lễ có tính chất cúng, làm ông mối hoặc đại diện nhà trai để đón dâu. Khi mất không được đánh trống, chỉ làm cúng đưa về cho bà mụ. Vì vậy, lễ đặt tên âm, thụ đèn và cấp binh mã là thủ tục rất quan trọng đối với đời sống tâm linh của người Dao Tiền nơi đây./.

Đào Kiên