LỄ BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ DÀNH CHO ĐẢNG VIÊN MỚI NĂM 2023

Chiều ngày 22/5/2023, Trung tâm Chính trị huyện tổ chức Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới năm 2023. Tới dự có đồng chí Lường Văn Vương – Ủy viên BTV – Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy – Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện; lãnh đạo, chuyên viên các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy.

 đồng chí Lường Văn Vương – Ủy viên BTV – Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy – Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện trao giấy chứng nhận cho các học viên

Sau thời gian 7 ngày tham gia học tập từ 11/5 đến 19/5, các học viên đã được nghiên cứu 10 chuyên đề giành cho đối tượng Đảng viên mới do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn. Qua đánh giá chất lượng tổ chức lớp học: nhìn chung học viên đã khắc phục khó khăn, tự giác chấp hành nội quy, đảm bảo giờ giấc, tập trung nghe giảng, ghi chép, trao đổi, thảo luận và nắm được những kiến thức cơ bản của chương trình. Kết thúc khóa học, 100% học viên đạt yêu cầu và được cấp giấy chứng nhận. Trong đó, đạt loại giỏi có 19 học viên (chiếm 40,42 %); 22 học viên đạt loại khá (chiếm 46,8%), trung bình có 06 đồng chí (chiếm 12,77%).

Phát biểu tại buổi lễ đồng chí đồng Lường Văn Vương – Ủy viên BTV – Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy – Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện đã biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao tinh thần, thái độ học tập nghiêm túc của các học viên; đồng thời, đưa ra những nhiệm vụ cụ thể, đề nghị các học viên sau khi kết thúc khóa học trở về địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện để khẳng định vai trò tiên phong gương mẫu trên cương vị công tác của mình, chủ động xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đào Kiên