LẤY Ý KIẾN NGƯỜI DÂN VỀ SẮP XẾP, SÁP NHẬP ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH

0

Đến nay các xã, thị trấn thuộc diện sắp xếp và các thôn thuộc diện sáp nhập trên địa bàn huyện Bạch Thông đã hoàn thành việc bỏ phiếu lấy ý kiến người dân.

 Người dân phố Ngã Ba, thị trấn Phủ Thông bỏ phiếu cho ý kiến sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

Thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã để thành lập đơn vị hành chính mới huyện Bạch Thông có 05 xã thuộc diện sắp xếp bào gồm xã Quân Bình, Tú Trĩ, Tân Tiến, Phương Linh, thị trấn Phủ Thông. Đối với việc sáp nhập các thôn toàn huyện có 16 thôn tại các xã Mỹ Thanh, Cao Sơn, Quang Thuận, Hà Vị, Cẩm Giàng, Nguyên Phúc. Để việc lấy ý kiến cử tri thành công, các địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền chỉ đạo, triển khai chủ trương tới nhân dân, để người dân và thấy được lợi ích của việc sát nhập đơn vị hành chính mới…

Nhờ thực hiện đồng bộ, đúng quy trình đến nay các xã, thị trấn các thôn, tổ phố đã hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri tại các điểm bỏ phiếu hoàn thành theo đúng kế hoạch. Kết quả, phần lớn các cử tri đều đồng tình  việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và sáp nhập thôn để thành lập địa giới hành chính mới./.