Lãnh đạo UBND huyện thăm, tặng quà gia đình chính sách tại xã Vi Hương

0

Thiết thực kỷ niệm 67 năm ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947- 27/7/2014). Ngày 25/7/2014, Đoàn công tác do ông Nông Quốc Dũng, Chủ tịch UBND huyện làm trưởng đoàn, cùng đại diện các đơn vị: Phòng Lao động – TB & XH; Ủy ban MTTQ huyện; Hội nông dân huyện, cùng cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể xã Vi Hương đã đến thăm tặng quà một số gia đình chính sách trên địa bàn xã.

Đoàn đã đến thăm, tặng quà các gia đình: ông Triệu Khải Phương – Thương binh, tỷ lệ thương tật 21%, trú tại thôn Cốc Thốc; ông Nguyễn Văn Thịnh – Thương binh, tỷ lệ thương tật 41%, trú tại thôn Bó Lịn; ông Hoàng Sinh Hương – Thương binh, tỷ lệ thương tật 21% trú tại Thôn Nà Pái, xã Vi Hương. Tại các gia đình đến thăm, đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe các gia đình thương binh, bày tỏ sự biết ơn sâu sắc với những đóng góp to lớn của các gia đình chính sách, thương bệnh binh đối với công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, động viên con cháu tích cực tham gia các phong trào phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo tại địa phương.