Lãnh đạo UBND huyện làm việc tại xã Mỹ Thanh

Vừa qua, Đoàn công tác của UBND huyện do ông Nông Quốc Dũng Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng đoàn cùng đại diện một số phòng, ban của huyện đã có buổi làm việc tại xã Mỹ Thanh nhằm đánh giá toàn diện tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm tại xã Mỹ Thanh.

Theo báo cáo và kết quả kiểm tra thực tế cho thấy cấp uỷ, chính quyền xã Mỹ Thanh đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị , KT – XH trong 6 tháng vừa qua, cụ thể:  Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; xã đã thực hiện tốt một số chỉ tiêu như sản xuất vụ xuân đạt 104% KH, tổng sản lượng lương thực có hạt vụ xuân đạt 660,6 tấn/659 đạt 100,2% KH so với cùng kỳ năm trước tăng 293,12 tấn,  trồng rừng 2014 được 113,4 ha/ 74 ha KH giao đạt 153,2% KH; Đàn gia súc, gia cầm phát triển tốt. Bên cạnh đó xã còn gặp rất nhiều khó khăn về giao thông thủy lợi, mô hình 70 triệu đồng /1ha đăng ký đạt thấp, tiêm phòng định kỳ gia súc, gia cầm đạt chưa cao.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, ông Nông Quốc Dũng – Chủ tịch UBND huyện, yêu cầu trong thời gian tới cấp uỷ, chính quyền xã Mỹ Thanh cần chủ động, quyết liệt hơn trong công tác chỉ đạo sản xuất đảm bảo sản xuất đúng khung thời vụ; làm tốt công tác thuỷ lợi và phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm; tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng, củng cố chính quyền, MTTQ và các đoàn thể tại địa phương.

Để thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ chính trị tại địa phương đặc biệt là việc lãnh đạo chỉ đạo nhân dân thực hiện sản xuất theo đúng khung thời vụ, ông Nông Quốc Dũng – Chủ tịch UBND huyện cũng chỉ rõ: Cấp uỷ, chính quyền xã Mỹ Thanh cần thống nhất, quyết tâm cao, quyết liệt hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên. Đồng thời sâu sát cơ sở trực tiếp tháo gỡ khó khăn từ cơ sở…và tin tưởng rằng cấp uỷ, chính quyền xã Mỹ Thanh  sẽ khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các chỉ tiêu đã đề ra.