LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN KIỂM TRA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI XÃ PHƯƠNG LINH

0

Ngày 05/11/2019 đồng chí Nông Quốc Dũng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã có buổi làm việc kiểm tra tình hình thực hiện các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới tại xã Phương Linh.

 Toàn cảnh buổi kiểm tra

Là xã dự kiến sẽ hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong năm 2019, trong thời gian qua xã đã đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân không trông chờ ỷ nại vào nhà nước mà xác định tiêu chí nào thuận lợi sẽ triển khai thực hiện trước; huy động các nguồn lực của địa phương để đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, xoá đói, giảm nghèo, xây dựng cảnh quan môi trường…Qua rà soát, tự đánh giá của xã, hiện nay xã đạt 16/19 tiêu chí, 03 tiêu chí xã đánh giá chưa đạt gồm tiêu chí cơ sở vật chất văn hoá, nhà ở và tiêu chí tổ chức sản xuất.

Để 3 tiêu chí này hoàn thành, tại buổi làm việc đồng chí Nông Quốc Dũng – Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện đề nghị trong thời gian tới xã cần khẩn trương phối hợp với ngành chuyên môn tổ chức rà soát lại các tiêu chí, đặt biệt là tiêu chí về nhà ở theo đúng hướng dẫn; tuyên truyền vận động người dân trong thôn tiếp tục chung sức cùng nhà nước hoàn thiện tiêu chí về cơ sở vật chất văn hoá như đóng góp sửa chữa các nhà họp đảm bảo đạt chuẩn. Địa phương phối hợp với phòng chuyên môn triển khai mô hình lien kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm chủ lực để đảm bảo hoàn thành tiêu chí tổ chức sản xuất. Đối với những tiêu chí đã đạt tiếp tục rà soát có giải pháp nâng cao chất lượng và giữ vững tiêu chí…/.