LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN KIỂM TRA TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI TẠI XÃ SỸ BÌNH

0

Ngày 03/12/2020 đồng chí Đinh Quang Hưng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện và đại diện một số phòng chuyên môn của huyện đã có buổi làm việc kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh tại xã Sỹ Bình.

     Đồng chí Đinh Quang Hưng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra

Qua kiểm tra cho thấy đến nay các chỉ tiêu kinh tế – xã hội của xã Sỹ Bình cơ bản đều thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu giao. Tình hình an ninh trật tự được đảm bảo. Bên cạnh đó còn một số tồn tại: Chỉ tiêu cây thuốc lá, tiêm phòng gia súc không đạt, tiến độ giải ngân vốn xây dựng cơ bản còn chậm. Việc áp dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc của cán bộ, công chức trong một số lĩnh vực còn chậm.
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đinh Quang Hưng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện và đoàn công tác yêu cầu trong thời gian tới xã Sỹ Bình cần duy trì thực hiện việc họp UBND, giao ban lãnh đạo UBND, ghi biên bản họp đầy đủ, đúng quy định. Chỉ đạo cán bộ công chức thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, thực thi công vụ, chấp hành giờ giấc làm việc, lên lịch công tác đầy đủ, nâng cao chất lượng giải quyết công việc trên hồ sơ công việc. Thực hiện tốt công tác lãnh đạo, đặc biệt là vai trò của cấp ủy trong việc chỉ đạo các chỉ tiêu kế hoạch được giao. Thực hiện tốt việc giao ban lãnh đạo giữa cấp ủy và chính quyền trong việc chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ của địa phương. Thực hiện tốt việc thanh quyết toán các nguồn vốn. Tập trung rà soát kết quả thực hiện tiêu chí nông thôn mới. Hoàn thiện hồ sơ công nhận thôn nông thôn mới. Tập trung phòng chống rét chăm sóc cây trồng vụ đông và đàn vật nuôi, thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ, phòng chống cháy rừng. Bên cạnh đó đồng chí Chủ tịch UBND huyện cũng lưu ý xã Sỹ Bình cần chỉ đạo thực hiện điều hành ngân sách đúng quy định. Quan tâm thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự. Công tác tuyển quân năm 2021…/.

Thanh Tuyền-Trung tâm VH,TT&TT