LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN ĐỘNG VIÊN CÁC ĐƠN VỊ THỰC HIỆN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2021

Chiều ngày 31/12/2021, đồng chí Đinh Quang Hưng – Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện đã đi thăm, động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các đơn vị thực hiện quyết toán ngân sách năm 2021 trên địa bàn.

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện thăm, động viên cán bộ, công chức, viên chức Kho bạc Nhà nước và Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện 

Đồng chí Đinh Quang Hưng – Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện đã đến thăm động viên cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Kho bạc Nhà nước, Chi cục thuế và Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện. Tại các nơi đến thăm, động viên đồng chí Chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận, biểu dương tinh thần làm việc hăng say của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các đơn vị trong dịp cuối năm, đã góp hoàn thành các nhiệm vụ thu, chi ngân sách, phục vụ sự phát triển kinh tế – xã hội chung của huyện. Đồng thời mong muốn trong thời gian tới, các đơn vị tiếp tục làm tốt vai trò tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác điều hành, thực hiện tốt nhiệm vụ thu, chi ngân sách Nhà nước, đảm bảo thu đúng, thu đủ hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra trong năm 2022…/.

Thanh Tuyền