LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM VĂN HÓA, TT&TT HUYỆN: LÀM VIỆC VỚI XÃ ĐÔN PHONG VỀ TỔ CHỨC ĐH TDTT ĐIỂM CỦA HUYỆN

0
                                Lãnh đạo Trung tâm VHTT&TT huyện làm việc với BTC đại hội TDTT xã Đôn Phong

Nhằm chuẩn bị công tác tổ chức Đại hội Thể dục thể thao cấp cơ sở, ngày 23/12/2020, lãnh đạo Trung tâm VHTT&TT huyện đã có buổi làm việc với UBND xã Đôn Phong, xã được chọn tổ chức ĐHTDTT điểm của huyện.
Để chuẩn bị cho công tác tổ chức đại hội, dự kiến sẽ khai mạc ngày 12/01/2021, đến nay UBND xã Đôn Phong đã thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức và “Kế hoạch tổ chức Đại hội TDTT xã Đôn Phong lần thứ III – 2021”. Khảo sát các địa điểm thi đấu, xây dựng kịch bản lễ khai mạc, huy động lực lượng – đoàn vận động viên phục vụ lễ khai mạc và tham gia thi đấu 5 môn tổ chức tại đại hội bao gồm: Điền kinh, bóng chuyền hơi, bóng bàn, cầu lông và đẩy gậy.
Với mục tiêu Đại hội điểm tổ chức phải đảm bảo: an toàn – hiệu quả – đúng yêu cầu của Ban tổ chức ĐHTDTT huyện. Lãnh đạo Trung tâm VHTT&TT huyện đề nghị xã phải tổ chức họp thống nhất, thành lập các tiểu ban (An ninh trật tự, chăm sóc sức khoẻ, lễ tân) có sự phân công nhiệm vụ cụ thể, ấn định và giao chỉ tiêu số lượng vận động viên tham gia thi đấu tới các thôn theo các bộ môn đảm bảo chất lượng tại đại hội. Đối với lễ khai mạc đề nghị xã xây dựng kịch bản riêng, tổ chức tập dựơt, hình thức diễu hành theo khối ngắn gọn, đảm bảo đủ thành phần và thời gian. Ngay sau đại hội, UBND xã phải tổ chức họp tổng kết rút kinh nghiệm, một mặt vừa để đánh giá lại hoạt động và hiệu quả của các thiết chế văn hoá tại cơ sở hiện nay, mặt khác có kế hoạch tu sửa, cải tạo các thiết chế văn hoá – thể thao đã bị xuống cấp nhằm nâng cao đời sống văn hoá và tinh thần cho nhân dân.

Đào Kiên-Trung tâm VH,TT&TT