LÃNH ĐẠO TỈNH KIỂM TRA DỰ ÁN PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG VÙNG TRỒNG CÂY ĂN QUẢ

Vừa qua, đồng chí  Đỗ Thị Minh Hoa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện các tuyến đường thuộc Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng vùng trồng cây ăn quả, cây công nghiệp lâu năm tại xã Quang Thuận.

 đồng chí  Đỗ Thị Minh Hoa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra tiến độ thực hiện các tuyến đường thuộc Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng vùng trồng cây ăn quả, cây công nghiệp lâu năm tại xã Quang Thuận.

Đoàn đã đi kiểm tra 3 tuyến đường thuộc dự án gồm: Tuyến đường Khuổi Hiu, thôn Nà Vài; tuyến đường Khuổi Khoang, và tuyến đường thôn Nà Hin, Nà Thoi, Bjoóc Khún. Qua kiểm tra, đồng chí  Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương liên quan khẩn trương phối hợp triển khai thực hiện dự án, bởi đây là vùng trọng điểm phát triển cây ăn quả cam, quýt của huyện Bạch Thông. Trong bước thực hiện cần giảm kinh phí đầu tư và hiệu quả nguồn vốn đầu tư mang lại.  Trong công tác giải phóng mặt bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị chính quyền địa phương phối hợp với Mặt trận tổ quốc và các hội, đoàn thể cùng vào cuộc để tuyên truyền, vận động người dân hiến đất mở đường, trong đó có nhấn mạnh việc đường giao thông được nâng cấp sẽ giúp bà con thuận lợi trong giao thương, vận chuyển hàng hóa, nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí vận chuyển, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế và hoàn thiện một trong những tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Đào Kiên