Lãnh đạo tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc tại thôn Cốc Pái xã Tân Tiến.

0

Ngày 07/11/2017, đồng chí Hà Đức Tuyến -Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy tới dự kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Cốc Pái xã Tân Tiến. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, lãnh đạo HĐND huyện Bạch Thông.

Thôn Côc Pái có 48 hộ dân với 149 nhân khẩu, nhân dân trong thôn luôn đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và quy ước, hương ước, các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; tích cực tham gia phòng chống, tố giác tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội, vệ sinh môi trường nông thôn được đảm bảo. Qua bình xét, năm 2017, thôn có 41/48 hộ đạt gia đình văn hóa, trong đó có 30 hộ đạt gia đình văn 3 năm liền. Thôn 8 năm liên tục đạt thôn văn hóa.

Phát biểu cùng với bà con, đồng chí Hà Đức Tuyến – Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà thôn đạt được, nhất là trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh”; phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng nông thôn. Đồng chí mong muốn người dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đồng thuận, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới; tiếp tục giữ gìn giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của địa phương./.

Một số hình ảnh tại ngày hội:

 Đ/c Hà Đức Tuyến- Trưởng Ban Tổ chức TU phát biểu tại Ngày hội
 
 Văn nghệ chào mừng của nhân dân thôn Cốc Pái, xã Tân Tiến