Lãnh đạo huyện thăm tặng quà người có uy tín tai xã Phương Linh

Thực hiện Quyết định số 18/2012/QĐ- TTg, ngày 18/3/2011 của Thủ tướng Chính Phủ về việc thăm và tặng quà Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, Ngày 22/1/2014 UBND huyện Bạch Thông phối hợp với xã Phương Linh đã tổ chức thăm và tặng quà 9 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số nhân dịp tết Nguyên Đán cổ truyền của Dân tộc.

Trong thời gian qua người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Phương Linh đã đóng góp không nhỏ trong việc vận động quần chúng nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước góp phần trong việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh của địa phương.

Tại buổi gặp bà La Thị Huyền – UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện đã biểu dương và đánh giá cao sự đóng góp của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số xã Phương Linh thời gian qua. Đồng thời mong muốn trong thời gian tới, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tích cực tham gia vào thực hiện nhiệm vụ KT – XH, nhất là trong “cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gương mẫu trong thi đua lao động sản xuất, phát huy truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc, tích cực tham gia các phong trào, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, gìn giữ và phát huy truyền thông các dân tộc, xây dựng thôn văn hóa, làng văn hóa, giữ vững an ninh chính trị nông thôn; phối hợp với chính quyền, MTTQ và các đoàn thể cùng cấp tập trung vận động nhân dân đẩy lùi các tập tục lạc hậu, thực hiện nếp sống văn minh, giải quyết tốt những mâu thuẫn, tranh chấp xảy ra trong nội bộ đồng bào dân tộc và cảnh giác trước những âm mưu chống phá của các thế lực thù địch.