Lãnh đạo các đơn vị

Stt Đơn vị Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Địa chỉ thư điện tử
1 Phòng VH&TT Phạm Văn Hòa Trưởng Phòng 0209 3850 309 Hoapv.bt@backan.gov.vn
Hoàng Bích Hậu Phó Trưởng phòng 0209 3850 081 hauhb.bt@backan.gov.vn
2 Phòng Tư Pháp Nguyễn Chu Thắng Trưởng Phòng 0209 3850 048 thangnc.bt@backan.gov.vn
Nguyễn Thành Trung Phó Trưởng phòng 0209 3850 048 Trungnt.bt@backan.gov.vn
3 Phòng Tài nguyên và Môi trường Lê Hoàng Anh Trưởng Phòng 0209 3850 082 Anhlh.bt@backan.gov.vn
Đinh Văn Tuyền Phó Trưởng phòng 0209 3850 082 tuyendv.bt@backan.gov.vn 
4 Phòng Nông nghiệp-Phát triển nông thôn Nguyễn Thị Dâng Phó Trưởng phòng 0209 3850 080 Dangnt.bt@backan.gov.vn
5 Phòng  Giáo dục – Đào tạo Đặng Hữu Dương Trưởng Phòng 0209 3850 037 Duongdh.bt@backan.gov.vn
Lê Ánh Tuyết Phó Trưởng phòng 0209 3850 046 Tuyetla.bt@backan.gov.vn
6 Phòng Tài chính – Kế hoạch Nguyễn Thị Nguy Trưởng Phòng 0202 3850 466 Nguynt.bt@backan.gov.vn
Nông Thị Huyền Phó Trưởng phòng 0209 3850 152 Huyennt.bt@backan.gov.vn
7 Phòng Nội Vụ Nguyễn Minh Hằng Trưởng phòng 0209 3850 858 Hangnm.bt@backan.gov.vn
8 Phòng Kinh tế – Hạ Tầng Lý Anh Thân Trưởng phòng 0209 3850 689 Thanla.bt@backan.gov.vn
9 Phòng Lao động, Thương binh – Xã hội Phùng Thị Hiến Trưởng phòng 0209 3503 698 Hienpt.bt@backan.gov.vn
Hoàng Viết Diện Phó Trưởng phòng 0209 3850 054 Dienhv.bt@backan.gov.vn
10 Văn phòng HĐND-UBND huyện Đàm Mạnh Cường Chánh văn phòng 0209 3850 044 Cuongdm.bt@backan.gov.vn
Vũ Hải Đăng Phó Chánh văn phòng 0209 3850 254 Danghv.bt@backan.gov.vn
11 Thanh tra huyện Triệu Đình Tàng Chánh thanh tra 0209 3850 069 Tangtd.bt@backan.gov.vn
Doanh Thăng Trường Phó Chánh thanh tra 0209 3850 069 Truongdt.bt@backan.gov.vn
12 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Nông Văn Nắt Trưởng ban 0209 3850 310 Natnv.bt@backan.gov.vn
13 Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông Lộc Văn Kiện Giám đốc 0209 3850 253 Kienlv.bt@backan.gov.vn
Hoàng Thị Sim Phó Giám đốc 0209 3850 072 Simht.bt@backan.gov.vn
14 Trung tâm dịch vụ nông nghiệp Lăng Văn Thụy Giám đốc 0209 3850 084 Thuylv.bt@backan.gov.vn
15 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên Ngô Hồ Nam Giám đốc 0209 3850 686 Namnh.bt@backan.gov.vn
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support