Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Chu Huy Mân

Xem nội dung chi tiết tại đây

Đề cương tuyên truyền 110 năm Ngày sinh đc Chu Huy Mân