KÝ KẾT QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮ CÔNG AN HUYỆN – VIỆN KIỂM SÁT – HẠT KIỂM LÂM HUYỆN

0

Mới đây tại Công an huyện Bạch Thông, lãnh đạo 03 cơ quan Công an – Viện Kiểm sát – Hạt Kiểm lâm huyện Bạch Thông tiến hành Ký kết Quy chế phối hợp việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, điều tra giải quyết án.

 Lễ ký kết quy chế phối hợp giữa 03 đơn vị trong công tác đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự

Việc ký kết, thực hiện quy chế phối hợp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả  công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và thực hiện có hiệu quả hơn nữa mối quan hệ phối hợp trong công tác giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố; công tác điều tra, truy tố các vụ án hình sự được kịp thời, đúng quy định của pháp luật không bỏ lọt tội phạm, không làm oan, sai người vô tội. Góp phần giữ gìn ANTT, tạo môi trường ổn định thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.