Kỳ họp tổng kết HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Sáng ngày 18/3/2016, HĐND huyện Bạch Thông đã tổ chức kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ HĐND huyện khóa XVIII . Dự kỳ họp có bà Đinh Thị Chuyên San, UVTT HĐND tỉnh, đồng chí Hà Đức Tuyến – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, các đại biểu HĐND tỉnh đơn vị bầu cử huyện Bạch Thông, các đồng chí nguyên là lãnh đạo HĐND, đại biểu HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 – 2016, các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, các ban ngành đoàn thể, các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn và HĐND, UBND các xã, thị trấn.

Trong nhiệm kỳ 2011-2016, HĐND huyện đã có nhiều  đổi mới trong công tác tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND và đại biểu HĐND, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định, thể hiện vai trò cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí nguyện vọng chính đáng của nhân dân, quyết định các vấn đề quan trọng ở địa phương, thực hiện tốt chức năng giám sát,góp phần thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu kinh tế xã hội quốc phòng an ninh tại địa phương. Trong nhiệm kỳ HĐND huyện khóa XVIII đã tổ chức thành công 13 kỳ họp, trong đó 11 kỳ họp thường lệ, 02 kỳ họp bất thường, ban hành 82 Nghị quyết quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương; Thường trực HĐND, Các Ban HĐND đã tổ chức được 31 cuộc giám sát chuyên đề, 01 cuộc khảo sát. Phối hợp với Ủy ban MTTQ huyện tổ chức được 87 cuộc tiếp xúc cử tri, tiếp thu 612 lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri, từ đó giúp các cơ quan, đơn vị có những giải pháp thiết thực giải quyết những thiếu sót, bất cập, góp phần vào sự phát triển chung của toàn huyện.

Báo cáo tổng kết UBND huyện nhiệm kỳ 2011 – 2016 trình tại Kỳ họp cho thấy mặc dù trong những năm qua còn gặp nhiều khó khăn, thử thách nhưng với sự vào cuộc đồng nhất từ cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở, huyện Bạch Thông đã triển khai, thực hiện khá tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn. Tổng sản lượng lương thực có hạt đến năm 2015 đạt 19.300 tấn, tăng 2.762 tấn so với năm 2010, bình quân lương thực đầu người đạt 610 kg, trồng mới cây cam quýt đạt hơn 143 % kế hoạch; Thương mại dịch vụ có bước phát triển khá, tổng mức bán lẻ hàng hóa bình quân hàng năm đạt 132 tỷ đồng, thu ngân sách hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu giao. Các chương trình khuyến nông, khuyến lâm được nhân dân hưởng ứng thực hiện, công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm được quan tâm hơn; lĩnh vực văn hóa xã hội, các chính sách dân tộc, tôn giáo và công tác đảm bảo an sinh xã hội thực hiện có hiệu quả. Tỷ lệ học sinh xét hoàn thành chương trình tiểu học, xét tốt nghiệp THCS hàng năm đạt 100%; Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định; Thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền MTTQ và các đoàn thể tiếp tục được củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động…

     Tại kỳ họp HĐND huyện đã thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ công tác Tòa án nhân dân, công tác hội thẩm nhân dân; công tác viện KSND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011-2016, đồng thời thông qua các báo thẩm tra của các ban HĐND.  Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp đồng chí Hoàng Thu Trang – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà HĐND khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 – 2016 đã đạt được, đồng thời  nhấn mạnh trong nhiệm kỳ tới HĐND từ huyện đến cơ sở tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tìm mọi biện pháp khắc phục những hạn chế tồn tại đã chỉ ra, Thường trực HĐND và các ban HĐND, các vị đại biểu HĐND huyện tiếp tục thực hiện tốt chức năng của mình và thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa HĐND, UBND, UBMTTQ nhằm triển khai có hiệu quả Nghị quyết của HĐND và các chương trình công tác đúng trọng tâm. Trước mắt cần tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.

      Kỳ họp HĐND huyện đã thông qua 03 Tờ trình dự thảo nghị quyết đó là Tờ trình dự thảo nghị quyết tổng kết nhiệm kỳ hoạt động HĐND khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 – 2016; Tờ trình dự thảo nghị quyết tổng kết nhiệm kỳ của UBND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 – 2016; Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết tổng kết công tác Tòa án nhân dân, công tác Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011-2016.

Tại kỳ họp đã có 21 cá nhân được UBND huyện tặng giấy khen do có thành tích xuất sắc trong hoạt động HĐND khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 – 2016.