KỲ HỌP THỨ TƯ HĐND XÃ NGUYÊN PHÚC, NHIỆM KỲ 2021 – 2026

Ngày 15/6/2022, xã Nguyên Phúc tổ chức kỳ họp tư hai HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Thanh Hà – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện.

Toàn cảnh kỳ họp thứ tư HĐND xã Nguyên Phúc

Từ đầu năm đến nay cấp ủy, chính quyền xã Nguyên Phúc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành và vượt các chỉ tiêu sản xuất nông, lâm nghiệp, trong đó diện tích gieo cấy lúa thực hiện đạt 102% KH, cây rau các loại đạt 96% KH, mô hình 100 triệu/ha thực hiện đạt 100%KH giao…Thu ngân sách đạt trên 54% KH. Duy trì thực hiện tốt công tác dạy và học, công tác phòng chống dịch Covid-19, chăm sóc sức khỏe người dân, công tác giảm nghèo. Quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách cho các đối tượng theo quy định. Kịp thời giải quyết các đơn thư, khiếu nại tố cáo của công dân. Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được đảm bảo…

Tại kỳ họp các đại biểu cũng đã nghe các báo cáo trình tại kỳ họp, tập trung thảo luận chỉ ra những tồn tại, nguyên nhân và đề ra giải pháp thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội, QP, AN của địa phương trong năm 2022, đồng thời thảo luận, biểu quyết thông qua 06 Tờ trình, dự thảo Nghị quyết gồm: Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về miễn nhiệm Ủy viên UBND xã khóa XX; Tờ trình, dự thảo Nghị quyết  phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026; Tờ trình, dự thảo Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2021; Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND xã năm 2023; Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết về thành lập đoàn giám sát của HĐND xã năm 2022; Tờ trình, dự thảo Nghị quyết kỳ họp thứ tư HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026./.

Đào Kiên