KỲ HỌP THỨ TƯ HĐND THỊ TRẤN PHỦ THÔNG, NHIỆM KỲ 2021 – 2026

Ngày 10/6/2022, HĐND thị trấn Phủ Thông tổ chức kỳ họp thứ tư khóa VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026, nhằm đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Dự kỳ họp có đồng chí Đỗ Thị Hiền – Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ; đồng chí Phùng Đức Hậu – Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch HĐND huyện.

Toàn cảnh kỳ họp thứ tư, HĐND thị trấn khoá VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Từ đầu năm đến nay cấp ủy, chính quyền thị trấn Phủ Thông đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành và vượt một số chỉ tiêu quan trọng về sản xuất nông, lâm nghiệp. Thực hiện tốt các chế độ chính sách cho người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo. Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19. Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được đảm bảo…Bên cạnh đó còn một số tồn tại: Tổng mức bán lẻ hàng hoá đạt thấp, thu ngân sách còn chậm; một số chỉ tiêu gieo trồng cây thuốc lá, dong riềng, cây rau màu, chỉ tiêu phát triển đàn gia súc chưa đạt kế hoạch. Việc xây dựng nhà, lều quán vi phạm hành lang giao thông vẫn còn xảy ra, còn có trường hợp sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma tuý…

Tại kỳ họp các đại biểu cũng đã nghe các báo cáo trình tại kỳ họp, tập trung thảo luận chỉ ra những tồn tại, nguyên nhân và đề giải pháp thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội; quốc phòng – an ninh của địa phương trong năm 2022, đồng thời thảo luận, biểu quyết thông qua 05 Tờ trình, dự thảo Nghị quyết gồm: Tờ trình, dự thảo Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2021; Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND thị trấn năm 2023; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết kết quả giám sát của HĐND thị trấn về công tác quản lý, sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn thị trấn Phủ Thông. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về hoạt động chủ yếu của HĐND thị trấn Phủ Thông năm 2022. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết kỳ họp thứ tư HĐND thị trấn Phủ Thông khoá VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026./.

Thanh Tuyền