KỲ HỌP THỨ TÁM, HĐND XÃ VŨ MUỘN KHOÁ XIX

Ngày 12/6/2019, xã Vũ Muộn tổ chức kỳ họp thứ tám, HĐND xã khoá XIX, nhiệm kỳ 2016-2021. Đến dự kỳ họp có đồng chí Phùng Đức Hậu – Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch HĐND huyện.

 Đồng chí Phùng Đức Hậu – Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chủ đạo tại kỳ họp

Trong 6 tháng đầu năm 2019 tình hình phát triển kinh tế – xã hội tại xã Vũ Muộn  ổn định, nhiều  chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch như diện tích gieo trồng cây ngô, đỗ tương, tổng đàn bò…Thu ngân sách đến này được trên 50% kế hoạch. Triển khai thực hiện tốt các chính sách dân tộc, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay xã đạt 10/19 tiêu chí. Thực hiện kịp thời các chế độ chính sách, người có công. Duy trì tốt công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân. Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được giữ vững…Bên cạnh đó còn một số tồn tại: một số chỉ tiêu trồng cây thuốc lá, lạc, tổng đàn dê, đàn trâu, lợn… chưa đạt kế hoạch; công tác tiêm phòng gia súc đạt thấp; tiến độ thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững gặp nhiều khó khăn; chất lượng dạy và học chưa đáp ứng được yêu cầu…

Tại kỳ họp HĐND xã Vũ Muộn cũng đã thông qua các báo cáo kết quả thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2018; báo cáo kết quả hoạt động của HĐND 6 tháng đầu năm, chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2019. Kỳ họp cũng đã tập trung thảo luận và thông qua 03 Nghị quyết : Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách xã năm 2018; Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND xã năm 2020; Nghị quyết về kết quả giám sát của HĐND xã giám sát chuyên đề năm 2019./.