KỲ HỌP THỨ TÁM HĐND XÃ DƯƠNG PHONG

Ngày 14/6/2019, HĐND xã Dương Dương Phong đã tổ chức kỳ họp thứ tám, khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 để đánh giá hoạt động của HĐND, UBND xã 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019. Dự kỳ họp có bà Hà Thị Thuỳ – Phó Chủ tịch HĐND huyện

 Toàn cảnh kỳ họp thứ tám HĐND xã Dương Phong

Trong 6 tháng đầu năm mặc dù gặp không ít khó khăn, xong dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự điều hành linh hoạt của chính quyền địa phương nên nhìn chung kinh tế – xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Vụ xuân năm nay xã cấy được hơn 50 ha, đạt 100,4% KH, năng xuất đạt 58 tạ/ha, sản lượng đạt 296,9 tấn, cây ngô thực hiện được trên 18 ha, năng xuất ước đạt 46 tạ/ha. Mô hình đạt giá trị 100 triệu đồng/ha thực hiện được trên 10 ha; Thu ngân sách 6 tháng đầu năm đạt trên 50 triệu đồng, đạt trên 43% KH giáo; Công tác y tế, giáo dục, văn hóa, xã hội, TDTT tiếp tục được cải thiện; tình hình an ninh chính trị,  trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, hạn chế tối đa các tai tệ nạn xã hội. Bên cạnh đó HĐND và UBND, UBMTTQ phối hợp giải quyết tốt những ý kiến, kiến nghị của cử tri trên tất cả các lĩnh vực mà cử tri quan tâm. 

 Các đại biểu tham gia kỳ họp HĐND xã 

Tại kỳ họp này, HĐND xã Dương Phong đã nghe, thảo luận, chất vấn  và cho ý kiến vào một số báo cáo, tờ trình của HĐND, UBND xã; trong đó có Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm. Kế hoạch phát triển KT-XH, QPAN 6 tháng cuối năm 2019. Báo cáo tổng quyết toán ngân sách xã năm 2018, Báo cáo tình tình hình thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm. Kế hoạch thu, chi ngân sách xã 6 tháng cuối năm 2019. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND xã 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019.

Kết thúc kỳ họp, 100% đại biểu HĐND xã đã nhất trí biểu quyết thông qua 02 Nghị quyết gồm: Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2020 của HĐND xã khóa XIX; Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2018.