KỲ HỌP THỨ SÁU HĐND XÃ QUÂN HÀ KHOÁ II, NHIỆM KỲ 2021 – 2026

Sáng 10/6/2022, HĐND xã Quân Hà khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ sáu. Dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Duy Luân – Uỷ viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện cùng các đại biểu HĐND huyện tại đơn vị bầu cử.

 Toàn cảnh họp thứ sáu, HĐND xã Quân Hà khoá II, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Trong 6 tháng đầu năm 2022, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức đặc biệt là diễn biến của đại dịch Covid-19; song bức tranh kinh tế – xã hội trên địa bàn vẫn có những điểm sáng và đạt được nhiều kết quả tích cực. Thu ngân sách 6 tháng đầu năm được 170 triệu đồng đạt 54% kế hoạch, các cây trồng thực hiện đạt theo kế hoạch, đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định không có dịch bệnh lớn xảy ra trên địa bàn. Các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế, văn hoá, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác cải cách hành chính được tăng cường, từng bước hiện đại hóa các thủ tục hành chính. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.
Trong 6 tháng cuối năm 2022, HĐND xã tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra bám sát tình hình thực tế địa phương, xây dựng các giải pháp hữu hiệu tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội. Kỳ họp cũng đã thông qua Tờ trình, dự thảo Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2021; Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND xã năm 2023./.

Ngọc Diệp