KỲ HỌP THỨ NHẤT HĐND XÃ DƯƠNG PHONG NHIỆM KỲ 2021-2026

Ngày 2/7/2021, HĐND xã Dương Phong đã tổ chức Kỳ họp thứ nhất, khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Dự có đồng chí Nguyễn Thanh Hà – Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện.

Kỳ họp thứ nhất HĐND xã Dương Phong nhiệm kỳ 2021-2026

Tại kỳ họp, ủy ban bầu cử xã Dương Phong đã báo cáo kết quả cuộc bầu cử đại biểu HĐND xã, nhiệm kỳ 2021-2026, theo đó xã có 13 đại biểu trúng cử vào HĐND cấp xã, khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 trên địa bàn xã được tổ chức đúng quy trình, đảm bảo dân chủ, an toàn và đúng pháp luật.

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Thanh Hà – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao công tác lãnh chỉ đạo, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị xã Dương Phong trong việc tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV, HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn. Đồng chí cũng chúc mừng các đại biểu đã được nhân dân tín nhiệm bầu vào đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ mới và các đồng chí được bầu giữ các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND xã khóa XX. Đồng chí mong muốn các đại biểu HĐND xã thực hiện tốt trách nhiệm của người đại biểu nhân dân, luôn gần dân, trọng dân, sát dân, lắng nghe và tiếp thu mọi ý kiến, nguyện vọng của nhân dân và luôn nỗ lực, tự rèn luyện, nâng cao chuyên môn, tinh thần đoàn kết, thống nhất trong thực hiện mọi nhiệm vụ, góp phần xây dựng xã Dương Phong ngày càng phát triển.

Kỳ họp HĐND xã Dương Phong đã thông qua các tờ trình giới thiệu nhân sự, tiến hành bầu cử và thông qua các nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử đối với các chức danh Chủ tịch HĐND xã, Phó chủ tịch HĐND xã, Trưởng ban, Phó trưởng các Ban HĐND xã; bầu Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND, ủy viên UBND xã. Theo đó ông Ma Văn Thời– Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã tái cử giữ chức Chủ tịch HĐND xã; ông Nông Thanh Phương – Phó chủ tịch HĐND xã  tái cử giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND xã; Ông Bế Xuân Trường tái cử giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã; Bùi Đăng Tuấn  tái cử giữ chức Phó Chủ tịch UBND xã Dương Phong khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Đào Kiên