KỲ HỌP THỨ NHẤT HĐND THỊ TRẤN PHỦ THÔNG

Thực hiện Nghị quyết số 855 ngày 10/01/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, ngày 28/2/2020, thị trấn Phủ Thông đã tổ chức kỳ họp thứ nhất bầu các chức danh HĐND và UBND. Dự và chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Đồng Văn Lưu – Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Phùng Đức Hậu – Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch HĐND huyện.

 Toàn cảnh kỳ họp thứ nhất HĐND thị trấn Phủ Thông khoá I, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Tại kỳ họp, trên tinh thần trách nhiệm đại biểu HĐND đã bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, trưởng, phó Các ban HĐND. Bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên Ủy ban nhân dân thị trấn khóa I, nhiệm kỳ 2016-2021. Kết quả đồng chí Nông Lường Hào – Bí thư Đảng Uỷ thị trấn Phủ Thông đã được đại biểu tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND thị trấn Phủ Thông, đồng chí Mạc Quang Hải được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND thị trấn Phủ Thông; đồng chí Trương Văn Thoại được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND, hai đồng chí Hà Minh Thoan và đồng chí Hoàng Khải Huân được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND thị trấn Phủ Thông khoá I, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

 Các Đại biểu bỏ phiếu bầu các chức danh Chủ tịch HĐND thị trấn Phủ Thông nhiệm kỳ 2016 – 2021

Việc kiện toàn bộ máy cấp ủy, chính quyền tại các đơn vị mới sắp xếp nhằm đảm bảo bộ máy chính quyền tại các đơn vị thuộc diện sắp xếp hoạt động liên tục, hiệu lực hiệu quả, chỉ đạo điều hành thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế  – xã hội của địa phương./.