Kỳ họp thứ nhất HĐND thị trấn Phủ Thông khóa V, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Ngày 01/7/2016 Hội đồng nhân dân thị trấn Phủ Thông khóa V, nhiệm kỳ 2016- 2021 đã tổ chức kỳ họp thứ nhất để bầu các chức danh chủ chốt HĐND, UBND thị trấn. Dự kỳ họp có đồng chí Phùng Đức Hậu Phó Chủ tịch HĐND huyện, các đại biểu HĐND huyện tại đơn vị bầu cử.

Tại kỳ họp, Ủy ban bầu cử thị trấn Phủ Thông đã báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND thị trấn khóa V, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Theo đó, cuộc bầu cử đã diễn ra an toàn, đảm bảo đúng luật, tỷ lệ cử tri đi bầu đạt trên 98,4%; đơn vị đã bầu được 20 đại biểu HĐND đảm bảo đủ số lượng, thành phần, cơ cấu theo quy định. Kỳ họp cũng đã báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND thị trấn khóa V, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Kỳ họp thứ nhất HĐND thị trấn Phủ Thông đã bỏ phiếu bầu các chức danh Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng, phó các ban HĐND, Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các ủy viên UBND thị trấn khóa V, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Kết quả, đồng chí Dương Khắc Yến – Chủ tịch HĐND thị trấn khóa IV tiếp tục được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND khóa V; đồng chí Ma Thế Hậu – Phó Chủ tịch HĐND thị trấn Phủ Thông khóa IV, tiếp tục được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND khóa V; đồng chí Trương Văn Thoại – Chỉ huy trưởng Quân sự được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND; đồng chí Vũ Đức Tân và đồng chí Đinh Đăng Hùng – Phó Chủ tịch UBND thị trấn khóa IV tiếp tục được kỳ họp bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND thị trấn Phủ Thông khóa V, nhiệm kỳ 2016 – 2021./.