KỲ HỌP THỨ MƯỜI MỘT, HĐND XÃ SỸ BÌNH KHÓA XIX

Ngày 15/6/2020 HĐND xã Sỹ Bình khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tổ chức kỳ họp thứ mười một, đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế – xã hội, QP, AN 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 và thông qua một số Nghị quyết quan trọng. Dự kỳ họp có đồng chí Phùng Đức Hậu – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện.

                                         Toàn cảnh kỳ họp thứ mười một, HĐND xã Sỹ Bình khóa XIX

Trong 6 tháng đầu năm xã Sỹ Bình đã thực hiện hoàn thành nhiều chỉ tiêu về sản xuất nông lâm nghiệp: cây lúa thực hiện 264% KH, cây ngô thực hiện đạt 117% KH; rau các loại 205% KH. Thực hiện tốt các chế độ chính sách cho người có công, hộ nghèo.. Thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được đảm bảo…Bên cạnh đó còn một số tồn tại: chỉ tiêu trồng cây thuốc lá không đạt kế hoạch. Thu ngân sách đạt thấp so với kế hoạch…Trong 6 tháng cuối năm xã Sỹ Bình sẽ tiếp tục phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế – xã hội được giao. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng. Thực hiện tốt công tác quản lý các công trình xây dựng xây dựng cơ bản. Phấn đấu hoàn thành 02 tiêu chí Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả công tác của đội ngũ cán bộ, công chức. Kịp thời giải quyết các đơn thư khiếu nại của công dân…

Tại kỳ họp HĐND xã Sỹ Bình đã bầu cử kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2016 – 2021, kết quả đồng chí Hoàng Văn Ấn đã được HĐND xã bầu làm Chủ tịch UBND xã Sỹ Bình khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Kỳ họp HĐND xã Sỹ Bình cũng đã tập trung thảo luận và biểu quyết thông qua 05 Tờ trình: Tờ trình và dự thảo Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2019; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2016 – 2021; Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết về thành lập đoàn giám sát của HĐND xã năm 2020; Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết về quy định mức phụ cấp của kế toán, thủ quỹ trung tâm học tập cộng đồng xã.  Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2016 – 2021./.

Tác giả:  Thanh TuyềnTrung tâm VH,TT&TT