KỲ HỌP THỨ MƯỜI HĐND HUYỆN BẠCH THÔNG.

Sáng 09/7/2019, HĐND huyện Bạch Thông đã tổ chức Kỳ họp thứ mười, kỳ họp bất thường nhằm thống nhất một số nội dung về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019-2021. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà- Phó Bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì kỳ họp.

 Đồng chí Nguyễn Thanh Hà- Phó Bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khai mạc kỳ họp.

Kỳ họp đã thông qua báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến, kiến nghị cử tri về phương án và tên sắp xếp các xã, thị trấn; Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã huyện Bạch Thông giai đoạn 2019-2021; báo cáo thẩm tra kết quả lấy ý kiến cử tri về phương án và tên sắp xếp các xã, thị trấn; báo cáo thẩm tra Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã huyện giai đoạn 2019-2021; báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp lần thứ mười HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021.

 Theo phương án sắp xếp toàn huyện có 05 xã và 01 thị trấn gồm xã Quân Bình, Hà Vị, Tân Tiến, Tú Trĩ, Phương Linh và thị trấn Phủ Thông nằm trong diện sắp xếp. Phương án đưa ra là sắp xếp xã Quân Bình và Hà Vị thành đơn vị hành chính có tên gọi mới là Quân Hà; xã Tú Trĩ và Tân Tiến tên gọi mới là Tân Tú; xã Phương Linh và thị trấn Phủ Thông lấy tên mới là thị trấn Phủ Thông.

Quá trình triển khai, huyện đã thực hiện đúng lộ trình, kế hoạch theo hướng dẫn của tỉnh, đảm bảo các bước công khai, dân chủ. Kết quả lấy ý kiến cử tri lần 1 và lần 2 thông qua hình thức bỏ phiếu, có 71% ý kiến cử tri trở lên đồng ý với phương án sắp xếp, trong đó có xã Tú Trĩ đạt 97,7%, Tân Tiến 91%; từ 64,6%-  97% cử tri đồng ý về dự kiến tên xã. Riêng thị trấn Phủ Thông tỷ lệ bỏ phiếu về tên gọi thị trấn Phương Thông chỉ đạt 42,2%, huyện đã tiến hành một buổi hội thảo để thống nhất tên gọi, kết quả  có 70,3% cử tri đồng ý tên gọi là thị trấn Phủ Thông.

Với sự cần thiết của việc sắp xếp trên, hội nghị lần này còn phổ biến đến các đại biểu phương án sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người lao động và giải quyết chế độ chính sách đối với những trường hợp dôi dư do sắp xếp; về việc chuyển đổi các loại giấy tờ cho các cá nhân, tổ chức do thay đổi địa giới hành chính; đánh giá tác động mặt tích cực và tiêu cực trên các mặt đời sống kinh tế – xã hội, an ninh quốc phòng sau khi sắp xếp; định hướng giải pháp ổn định và phát triển của các đơn vị hành chính cấp xã mới.

Sau khi nghe qua các báo cáo, đề án, hội nghị đã nhất trí, thông qua các tờ trình, nghị quyết gồm: Tờ trình về việc đề nghị ban hành Nghị quyết thông qua Đề án sắp xếp các xã: Quân Bình, Hà Vị, Tú Trĩ, Tân Tiến, Phương Linh và thị trấn Phủ Thông thuộc huyện Bạch Thông để thành lập 03 đơn vị hành chính xã, thị trấn mới; Nghị quyết tán thành chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã huyện giai đoạn 2019-2021, cụ thể sắp xếp thị trấn Phủ Thông và xã Phương Linh thành 01 đơn vị hành chính mới với tên gọi thị trấn Phủ Thông; sắp xếp Tú Trĩ, Tân Tiến thành 01 đơn vị hành chính mới có tên gọi là Tân Tú; sắp xếp xã Quân Bình, xã Hà Vị với tên gọi mới là Quân Hà./.