Kỳ họp thứ hai, HĐND xã Tân Tiến nhiệm kỳ 2016 – 2021

0

Vừa qua, HĐND xã Tân Tiến khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tổ chức kỳ họp thứ hai đánh giá kết quả phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016. Dự và chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Trịnh Vũ Ngàn – Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng công an huyện.

Trong 6 tháng đầu năm, các chỉ tiêu cây trồng chính như cây lúa, ngô, các loại cây đậu đỗ, chỉ tiêu phát triển đàn trâu, diện tích nuôi cá của xã Tân Tiến đều hoàn thành vượt kế hoạch giao, đàn gia súc gia cầm phát triển ổn định. Thu ngân sách đến hết tháng 6 đạt gần 58% kế hoạch; các chế độ chính sách đối với các đối tượng chính sách, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội được quan tâm kịp thời. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tổ chức tốt cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021…

Bên cạnh đó còn một số tồn tại đó là mô hình cánh đồng 100 triệu đồng/ha chưa đạt chỉ tiêu, tiến độ xây dựng nông thôn mới còn chậm so với kế hoạch, công tác phối hợp giữa các ngành đôi khi chưa kịp thời…

Kỳ họp cũng đã báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND xã 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và tổng hợp các ý kiến của cử trị trước kỳ họp; thông qua Tờ trình, Nghị quyết nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016; Tờ trình, Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách năm 2015./.