KỲ HỌP THỨ HAI HĐND XÃ SỸ BÌNH, NHIỆM KỲ 2021 – 2026

Ngày 28/7/2021, xã Sỹ Bình tổ chức kỳ họp thứ hai HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Dự kỳ họp có đồng chí Lường Văn Vương – Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện.

Từ đầu năm đến nay cấp ủy, chính quyền xã Sỹ Bình đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành và vượt các chỉ tiêu sản xuất nông, lâm nghiệp, trong đó diện tích gieo cấy lúa thực hiện đạt 146% KH, cây đậu tương đạt 147% KH, cây rau các loại đạt 146% KH, cây gừng 120% KH…Thu ngân sách đạt trên 50% KH. Duy trì thực hiện tốt công tác dạy và học, công tác phòng chống dịch Covid-19, chăm sóc sức khỏe người dân, công tác giảm nghèo. Quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách cho các đối tượng theo quy định. Kịp thời giải quyết các đơn thư, khiếu nại tố cáo của công dân. Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được đảm bảo…Bên cạnh đó còn một số tồn tại: Công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai, quản lý hành lang giao thông còn nhiều vướng mắc, còn trường hợp người dân sử dụng đất không đúng mục đích, cơi nới, xây dựng công trình trên đất UBND xã quản lý; chỉ tiêu một số loại cây trồng chưa đạt kế hoạch…

 Kỳ họp thứ hai HĐND xã Sỹ Bình khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Tại kỳ họp các đại biểu cũng đã nghe các báo cáo trình tại kỳ họp, tập trung thảo luận chỉ ra những tồn tại, nguyên nhân và đề giải pháp thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội, QP, AN của địa phương trong năm 2021, đồng thời thảo luận, biểu quyết thông qua 05 Tờ trình, dụ thảo Nghị quyết gồm: Tờ trình, dự thảo Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2020; Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND xã năm 2022; Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết về thành lập đoàn giám sát của HĐND xã năm 2021; Tờ trình đề nghị thông qua Nghị quyết giám sát của Thường trực HĐND xã năm 2022; Tờ trình, dự thảo Nghị quyết kỳ họp thứ hai HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026./.

Thanh Tuyền