KỲ HỌP THỨ HAI HĐND XÃ MỸ THANH KHÓA XX, NHIỆM KỲ 2021 – 2026

Ngày 28/7/2021, HĐND xã Mỹ Thanh đã tổ chức Kỳ họp thứ hai, khóa XX, nhiệm kỳ 2021- 2026. Dự kỳ họp có đồng chí Đinh Quang Hưng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

Tại kỳ họp thông qua các báo cáo tình hình KT-XH, AN-QP 6 tháng đầu năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND xã 6 tháng đầu năm; báo cáo tình hình thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; báo cáo trả lời và giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri trước, trong và sau kỳ họp thứ 13 HĐND xã khóa XIX (nhiệm kỳ 2016-2021); báo cáo quyết toán thu chi ngân sách xã năm 2020; báo cáo thẩm tra của các Ban KT-XH và Ban pháp chế HĐND xã; báo cáo công tác xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2021 của UBMTTQVN xã; báo cáo tình hình hoạt động của HĐND xã 6 tháng đầu năm.

đồng chí Đinh Quang Hưng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phát biểu tại kỳ họp.

Mặc dù có nhiều khó khăn, nhất là ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nhưng với sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của Nhân dân, trong 6 tháng đầu năm 2021, các nhiệm vụ KT-XH, AN-QP đã được triển khai thực hiện tốt và đạt được những kết quả quan trọng. Các chỉ tiêu về phát triển kinh tế thực hiện đạt và vượt kế hoạch. Lĩnh vực văn hóa – xã hội được duy trì thực hiện tốt, đặc biệt quan tâm thực hiện tốt chế độ cho người có công, gia đình chính sách, người nghèo. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, giữ vững. Các chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai thực hiện đạt hiệu quả. Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 đảm bảo an toàn, đúng luật (tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 100%). Công tác phòng chống dịch Covid -19 trên địa bàn được thực hiện nghiêm túc, quyết liệt.

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Đinh Quang Hưng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã đánh giá cao công tác lãnh chỉ đạo, sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền xã trong việc thực hiện các chỉ tiêu về phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; nhất là trong việc tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên trên địa bàn xã. Về phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, đồng chí nhấn mạnh: HĐND tiếp tục hoạt động bám sát theo Luật, tổ chức tập huấn, phát tài liệu cho đại biểu HĐND; UBND xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra, có phương án, giải pháp tăng thu nhập cho người dân, quan tâm đến lĩnh vực môi trường, công tác thu chi ngân sách, công tác đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh, nhất là công tác phòng chống dịch Covid-19. Quan tâm thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, các chương trình MTQG xây dựng NTM, giảm nghèo tại địa phương.

HĐND xã Mỹ Thanh tổ chức Kỳ họp thứ hai.

Tại kỳ họp, các đại biểu cũng thảo luận biểu quyết  thông qua 05 tờ trình, dự thảo nghị quyết, cụ thể: Tờ trình, dự thảo nghị quyết cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND xã khóa XX; tờ trình, dự thảo nghị quyết về quyết toán ngân sách địa phương năm 2020; tờ trình, dự thảo nghị quyết thành lập đoàn giám sát năm 2021 của HĐND xã về “Giám sát việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đầu năm 2018 đến hết năm 2020”; tờ trình, dự thảo nghị quyết về hoạt động giám sát năm 2022 của HĐND xã; Tờ trình, dự thảo nghị quyết kỳ họp thứ hai HĐND xã khóa XX.

Đào Kiên