KỲ HỌP THỨ HAI HĐND XÃ CẨM GIÀNG KHÓA XX, NHIỆM KỲ 2021 – 2026

HĐND xã Cẩm Giàng vừa tổ chức kỳ họp thứ 2, nhiệm kỳ 2021-2026 . Dự kỳ họp có đồng chí Phùng Đức Hậu – Ủy viên BTV Huyện ủy- Phó Chủ tịch HĐND huyện.

 Trong 6 tháng đầu năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, giám sát của HĐND, sự quản lý, điều hành của UBND, công tác phối hợp của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể, cùng với sự đồng tình hưởng ứng của toàn thể cán bộ nhân dân đã thực hiện được một số kết quả trên các lĩnh vực như: Cây lúa vụ xuân đạt 100,5% KH; cây ngô đạt 103, % KH; về chăn nuôi đàn bò đạt 300%KH, đàn gia cầm đạt 101%KH. Thu ngân sách đạt gần 128 triệu đồng, bằng 4,6% kế hoạch giao; Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, công tác phòng chống dịch Covid -19 trên địa bàn được thực hiện quyết liệt.  Đời sống nhân dân cơ bản ổn định, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cũng như công tác quốc phòng được giữ vững.

Đồng chí Phùng Đức Hậu – Ủy viên BTV Huyện ủy- Phó Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp.

Trên cơ sở các báo cáo được trình bày tại kỳ họp, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, đại biểu HĐND xã đã đánh giá những kết quả nổi bật của HĐND, UBND, UBMTTQ xã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2021; đồng thời phản ánh kịp thời, trung thực những vấn đề còn tồn tại, kiến nghị đề xuất các cấp có thẩm quyền giải quyết đáp ứng yêu cầu và nguyện vọng của nhân dân.

Tại kỳ họp đại diện lãnh đạo xã đã tiếp thu, trao đổi và giải trình các ý kiến, vấn đề cử tri xã quan tâm thuộc thẩm quyền. Đồng thời tổng hợp các ý kiến còn lại để chuyển đến các cơ quan chức năng của huyện xem xét giải quyết và nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2021.

Kỳ họp cũng đã thông qua dự thảo Nghị về quyết toán ngân sách địa phương năm 2020; Nghị quyết bổ xung nhiệm vụ và giải pháp phát triển KT-XH đảm bảo AN-QP 6 tháng cuối năm 2021./.

Đào Kiên