KỲ HỌP THỨ CHÍN HĐND XÃ VI HƯƠNG KHOÁ XIX, NHIỆM KỲ 2016 – 2021

Ngày 27/12/2019 xã Vi Hương tổ chức kỳ họp thứ chín, HĐND xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021, nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế – xã hội, QP,AN năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Thanh Hà -Phó Bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện.

 Đồng chí Nguyễn Thanh Hà – Bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp

Năm 2019 xã Vi Hương đã thực hiện vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng như gieo cấy lúa thực hiện đạt 100% KH, cây màu đạt 150%KH, tiêm phòng gia súc đạt khá; thu ngân sách đạt 101,5% KH các chuơng trình mục tiêu quốc gia về y tế, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chương trình giảm nghèo được quan tâm thực hiện; tình hình an ninh trật tự ổn định….Bên cạnh đó còn một số chỉ tiêu đạt thấp so với kế hoạch như: diện tích trồng cây dong riềng, hồng không hạt, cây chè, cam quýt….

Tại kỳ họp HĐND xã Vi Hương đã dành nhiểu thời gian thảo luận đánh giá, chỉ ra những tồn tại hạn chế và các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu kinh tế-xã hội, QP, AN trong năm 2020.

Phát biểu tại kỳ họp đồng chí Nguyễn Thanh Hà – Bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị trong thời gian tới xã tập trung chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội, trước mắt chỉ đạo tốt công tác chuẩn bị tốt cho đại hội các chi bộ và Đại hội đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 – 2025. Công tác chuẩn bị sản xuất vụ xuân đúng khung thời vụ. Quan tâm thực hiện tốt chỉ tiêu thu ngân sách, thực hiện tốt công chăm sóc người có công; tác quản lý và bảo vệ rừng, thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho  nhân dân, chủ động phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn…

Tại kỳ họp HĐND xã Vi Hương cũng đã thảo luận và thông qua các Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế – xã hội; QP-AN năm 2020; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về phân bổ ngân sách năm 2020; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về hoạt động chủ yếu của HĐND xã năm 2020…/.