KỲ HỌP THỨ CHÍN, HĐND XÃ LỤC BÌNH KHOÁ XIX

Ngày 13/6/2019 xã Lục Bình tổ chức kỳ họp thứ chín, HĐND xã khoá XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Đến dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Thanh Hà – Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện, Hà Thị Thùy – Phó Chủ tịch HĐND huyện.

 Đồng chí Nguyễn Thanh Hà – Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chủ đạo tại kỳ họp

Trong 6 tháng đầu năm 2019 xã Lục Bình chỉ đạo gieo cấy lúa đạt 100,1% kế hoạch, đàn bò 102% kế hoạch, kết qủa tiêm phòng gia súc đợt I đạt khá. Triển khai thực hiện tốt các chính sách dân tộc, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay xã đạt 9/19 tiêu chí. Thực hiện kịp thời các chế độ chính sách, người có công. Duy trì tốt công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân…Bên cạnh đó còn một số tồn tại: nhiểu chỉ tiêu cây trồng vụ xuân, chỉ tiêu phát triển gia súc, gia cầm đạt thấp so với kế hoạch; tình hình an ninh trật tự, tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp; công tác quản lý đất đai còn nhiều hạn chế…

Tại kỳ họp HĐND xã Lục Bình cũng đã thông qua các báo cáo kết quả thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2018; báo cáo kết quả hoạt động của HĐND 6 tháng đầu năm, chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2019; báo cáo kết quả trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ chin HĐND xã và các báo cáo thẩm tra của các ban HĐND xã đối với các báo cáo trình tại kỳ họp.

 Kỳ họp HĐND xã Lục Bình cũng đã tập trung thảo luận và thông qua 03 Tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp: Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của UBND xã đề nghị HĐND xã phê chuẩn quyết toán ngân sách xã năm 2018; Báo cáo của Ban KT-XH thẩm tra dự thảo Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2018; Tờ trình dự thảo Nghị quyết của HĐND xã đề nghị HĐND xã phê chuẩn nội dung giám sát năm 2020./.