KỲ HỌP THỨ CHÍN, HĐND XÃ HÀ VỊ KHOÁ XIX

Ngày 14/6/2019 xã Hà Vị tổ chức kỳ họp thứ chín, HĐND xã khoá XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Đến dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Thanh Hà – Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện.

 Toàn cảnh kỳ họp thứ chin HĐND xã Hà Vị, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Trong 6 tháng đầu năm 2019 xã Hà Vị chỉ đạo thực hiện hoàn thành nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế như diện tích gieo cấy lúa xuân, diện trồng cây khoai lang, cây lạc, đậu đỗ, rau các loại, diện tích ao nuôi…. thu ngân sách đạt gần 46% kế hoạch. Thực hiện kịp thời các chế độ chính sách, người có công. Duy trì tốt công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân… Tại kỳ họp HĐND xã Hà Vị cũng đã thông qua các báo cáo kết quả thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2018; báo cáo kết quả hoạt động của HĐND 6 tháng đầu năm, chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2019…

Phát biểu tại kỳ họp đồng chí Nguyễn Thanh Hà – Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện đã ghi nhận những kết quả mà xã Hà Vị đã đạt được, đồng thời yêu cầu trong thời gian tới xã Hà Vị tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; hoàn thành các chỉ tiêu phát triển KT-XH còn đạt thấp so với kế hoạch. Tiếp tục chỉ đạo người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hoá, nâng cao thu nhập. Chuẩn bị tốt các điều kiện sản xuất vụ mùa, hoàn thành chỉ tiêu trồng rừng năm 2019. Chỉ đạo quyết liệt công tác thu ngân sách, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, công tác phòng chống lụt bão. Tăng cường ứng dụng CNTT, nêu cao vai trò trách nhiệm người đứng đầu trong việc thực thi công vụ…

 Kỳ họp HĐND xã Hà Vị cũng đã tập trung thảo luận và thông qua 02 Tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp: Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của UBND xã đề nghị HĐND xã phê chuẩn quyết toán ngân sách xã năm 2018; Tờ trình dự thảo Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND năm 2020./.