Kỳ họp thứ bảy HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Trong 02 ngày 05-06/7/2018, Hội đồng nhân dân huyện Bạch Thông khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã tổ chức kỳ họp thứ bảy – nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; thông qua một số dự thảo Nghị quyết tại kỳ họp. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà – Phó Bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Hà Thị Thùy – Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị. Dự kỳ họp có đồng chí Đồng Văn Lưu – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, các đồng chí Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ huyện, các đại biểu HĐND tỉnh tại đơn vị bầu cử huyện Bạch Thông, các đại biểu HĐND huyện khóa XIX, lãnh đạo các phòng, ban, ngành đoàn thể, các cơ quan đợn vị, các đồng chí lãnh đạo đảng ủy, HĐND, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn.

 

Trong 6 tháng đầu năm huyện Bạch Thông cơ bản thực hiện hoàn thành và vượt một số chỉ tiêu giao như: diện tích gieo cấy lúa xuân trên 1.200 ha, đạt 102% kế hoạch, cây ngô 631 ha, đạt 105% KH. Cây rau các loại 211 ha, đạt 120% ha. Đăng ký thiết kế trồng rừng được 552 ha, đạt 149% KH. Đàn gia súc, gia cầm phát triển bình thường, không có dịch bệnh lớn xảy ra. Trồng mới gần 09 ha cây ăn quả, 6,3 ha chuối tây. Cải tạo thâm canh cam quýt 70 ha tại 03 xã Đôn Phong, Dương Phong, Quang Thuận. Triển khai thực hiện trồng 40 ha mơ tại các xã Mỹ Thanh, Đôn Phong, Nguyên Phúc, Hà Vị; 01 ha Lê tại xã Vũ Muộn… Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo. Công tác chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh cho nhân dân và các hoạt động truyền thông dân số, kế hoạch hóa gia đình được quan tâm, chú trọng. Chỉ đạo giải quyết đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách đối với các đối tượng chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội. Các chương trình giảm nghèo được triển khai tích cực. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu theo quy định. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể được quan tâm…

Đối với công tác điều hành của UBND huyện, trong 6 tháng đầu từng thành viên UBND đã chủ động điều hành, có kế hoạch cụ thể triển khai đến các đơn vị trực thuộc đồng thời kiểm tra đôn đốc, hướng dẫn chỉ đạo phối hợp thực hiện, tháo gỡ những vướng mắc, báo cáo kịp thời về kết quả cũng như những quyết định quá thẩm quyền với UBND xem xét, bàn bạc thống nhất quyết định. Chỉ đạo các đơn vị tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, xử lý văn bản, sử dụng thư điện tử trong xử lý, trao đổi công việc; xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính. Thực hiện tốt quy chế làm việc của UBND huyện, quy chế phối hợp HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ huyện. Công tác xây dựng và củng cố chính quyền cơ sở được quan tâm. Nêu cao tinh thần trach nhiệm người đứng đầu UBND…

Đối với hoạt động của HĐND huyện, trong 6 tháng đầu năm HĐND huyện đã thực hiện tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy trong việc cụ thể hóa nghị quyết của đảng bộ về nhiệm vụ năm 2018. Thường trực, các tổ đại biểu HĐND huyện cơ bản duy trì các hoạt động theo luật định, hoàn thành các nội dung chương trình đề ra. Hoạt động tiếp xúc cử tri nhất là tiếp xúc theo đối tượng được quan tâm. Công tác giám sát được thực hiện thiết thực, hiệu quả, có tác động tích cực đến công tác điều hành của chính quyền địa phương. Thường trực HĐND duy trì và thực hiện tốt mối quan hệ phối hợp công tác với UBND và Ban thường trực  Ủy ban MTTQ huyện, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018.

Tại kỳ họp cũng đã thông qua các báo cáo kết quả thực hiện công tác thu, chi ngân sách, tình hình sử dụng dự phòng ngân sách 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2018. Báo cáo quyết toán ngân sách năm 2017. Báo có về thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Báo cáo về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Báo cáo của Ủy ban MTTQ huyện tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm và những kiến nghị đối với HĐND, UBND huyện. Báo cáo kết quả trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp liên quan đến chế độ chính sách, sản xuất nông lâm nghiệp, tài nguyên môi trường và ý kiến liên quan đến lĩnh vực xây dựng cơ bản…Những ý kiến đóng góp của đại biểu đối với các báo cáo trình tại kỳ họp đã được lãnh đạo UBND huyện và các ngành, đơn vị liên quan như phòng NN&PTNT, Bảo hiểm xã hội, Chi nhánh điện lực, phòng tài chính kế hoạch, Phòng kinh tế hạ tầng và lãnh đạo UBND một số xã trả lời làm rõ đã được đa số đại biểu nhất trí.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã đóng góp ý kiến và thông qua các tờ trình: tờ trình và dự thảo Nghị quyết và phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2017; tờ trình và dự thảo nghị quyết miễn nhiệm thành viên ủy ban nhân dân huyện khóa XIX đối với ông Phùng Văn Nam – Nguyên Trưởng phòng Y tế huyện; tờ trình và dự thảo nghị quyết miễn nhiệm thành viên ủy ban nhân dân huyện khóa XIX đối với ông Nguyễn Văn Trong – Nguyên Trưởng phòng Dân tộc huyện; tờ trình đề nghị thông qua Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2019./.