KỲ HỌP THỨ BA, HĐND XÃ VI HƯƠNG KHOÁ XX NHIỆM KỲ 2021 – 2026

Ngày 29/12/2021, xã Vi Hương tổ chức kỳ họp thứ ba, HĐND xã khoá XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026, nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế – xã hội, QP,AN năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Dự kỳ họp có bà Hoàng Thị Hồng – Chuyên viên Phòng kinh tế ngành-Sở Kế hoạch và Đầu tư, đại biểu HĐND tỉnh tại đơn vị bầu cử số 03 huyện Bạch Thông; ông Nguyễn Văn Hội – Ủy viên BTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy.

 Toàn cảnh kỳ họp thứ ba, HĐND xã Vi Hương

Năm 2021 một số chỉ tiêu quan trọng của xã Vi Hương như: Diện tích gieo cấy lúa, cây màu, trồng rừng, thu ngân sách đều đạt và vượt so với kế hoạch. Tỷ lệ hộ nghèo còn 16,22%, giảm 6,16%; hộ cận nghèo còn 12,4%, giảm 3,47% so với năm 2020. Các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, xây dựng nông thôn mới được quan tâm thực hiện; tình hình an ninh trật tự ổn định….Bên cạnh kết quả đạt được còn một số tồn tại đó là: tỷ lệ tiêm phòng gia súc chưa đạt; thôn nông thôn mới chưa đạt chỉ tiêu đề ra. Người dân chưa mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao. Một ố hộ còn lấn chiếm đất công, việc giải quyết một số vấn đề liên quan đến đất đai chưa dứt điểm. Tỷ lệ hộ thu gom rác thải còn thấp. Công tác cải cách hành chính chất lượng chưa cao…

Tại kỳ họp HĐND xã Vi Hương đã dành nhiều thời gian thảo luận đánh giá, chỉ ra những tồn tại hạn chế và các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu kinh tế-xã hội, QP, AN trong năm 2022.

Tại kỳ họp, HĐND xã Vi Hương cũng đã thảo luận và thông qua các Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế – xã hội; QP-AN năm 2022; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về phân bổ ngân sách năm 2022; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về hoạt động chủ yếu của HĐND xã năm 2022; Tờ trình về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân xã nhiệm kỳ 2021 – 2026; Tờ trình Chủ tịch UBND xã giới thiệu nhân sự ứng cử Ủy viên UBND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026; Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2022 của HĐND xã…/.

Thanh Tuyền