Kỳ họp thứ 9 HĐND xã Phương Linh khóa 18 nhiệm kỳ 2011 – 2016

Sáng ngày 30/12/2014, xã Phương Linh tổ chức kỳ họp thứ 9 HĐND khóa 18 nhiệm kỳ 2011 – 2016. Dự và chỉ đạo kỳ họp bà La Thị Huyền – UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện, ông Hoàng Anh Chỉnh, ủy viên TT HĐND huyện, các đại biểu HĐND huyện đơn vị bầu cử.

Tại kỳ họp HĐND xã đã thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội, quốc phong – an ninh năm 2014, phương hướng nhiệm vụ năm 2015; báo cáo của UBND về kết quả thu, chi ngân sách năm 2014, phương án phân bổ ngân sách năm 2015; báo cáo hoạt động của HĐND năm 2014, dự kiến chương trình hoạt động năm 2015; báo cáo của UBMTTQ về hoạt động của MTTQ tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri; báo cáo thẩm tra về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh – quốc phòng năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015, xem xét miễn nhiệm chức vụ ủy viên UBND xã khóa XVIII đối với ông Chu Văn Linh, xem xét cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND khóa XVIII đối với ông Luân Văn Minh, tại kỳ họp đã tổ chức thực hiện quy trình lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND bầu. Năm 2014, ngay từ đầu vụ thời tiết có nhiều bất lợi cho sản xuất đã ảnh hưởng không nhỏ đến sự sinh trưởng phát triển của cây trồng. Song, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy, chính quyền địa phương nên các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh thực hiện có hiệu quả, một số chỉ tiêu đạt theo kế hoạch đề ra như: diện tích trồng lúa đạt 100% KH, cây ngô đạt 106% KH; tiêm phòng dại chó đạt 117% KH; tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 1.000 tấn, đạt 104% KH; diện tích trồng rừng trên 93ha đạt 104% KH. Các mô hình khuyến nông, khuyện lâm được nhân dân hưởng ứng thực hiện, công tác phòng chống dịch bệnh, phòng chống rét cho đàn gia súc, gia cầm thực hiện có hiệu quả. Công tác thu ngân sách đến hết tháng 11/2014 đạt trên 116 triệu đồng, đạt 82,4% KH. Công tác giáo dục, đào tạo hoàn thành tốt các chỉ tiêu năm học, thực hiện kịp thời và đảm bảo các chế độ chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế được triển khai theo kế hoạch, phòng chống tai, tệ nạn xã hội thực hiện đạt hiệu quả. Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai lồng ghép với các chương trình, dự án trên địa bàn, kết quả thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới đến nay xã đạt 06/19 tiêu chí. Tình hình an ninh, chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội đảm bảo, thực hiện tốt quốc phòng quân sự địa phương. Phát biểu tại kỳ họp bà La Thị Huyện, UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả phát triển kinh tế, xã hội, an ninh – quốc phòng trong năm qua, đồng thời mong muốn cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu đề ra của năm 2014 và các chỉ tiêu của năm 2015. Tại kỳ họp cũng đã thông qua tờ trình, dự thảo Nghị quyết về kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu. Thông qua tờ trình, dự thảo Nghị quyết về mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp phát triển KT – XH, QP – AN năm 2015; tờ trình, dự thảo Nghị quyết về chương trình hoạt động HĐND xã năm 2015; tờ trình, dự thảo Nghị quyết về chương trình giám sát HĐND xã năm 2015, tờ trình, dự thảo Nghị quyết về phân bổ ngân sách xã năm 2015.